Achizitiile facute de autoritatile locale, judetene si centrale sunt monitorizate de Agentia Nationala de Integritate pentur a inlatura situatiile in care apar conflicte de interese.

Potrivit bilantului ANI, in anul 2022, Agentia Nationala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 19.335 proceduri de achizitie publica. Dintre aceste proceduri, aproximativ 22% se refera la contracte finantate din fonduri europene.

In aceeasi perioada au fost emise 22 avertismente de integritate in valoare totala de 703.8 milioane lei (aprox. 142,7 milioane euro).
Astfel, prin intermediul sistemului PREVENT, Agentia Nationala de Integritate a emis in total, respectiv in perioada 20 iunie 2017 – 31 decembrie 2022, 175 avertismente de integritate pentru potentiale conflicte de interese in proceduri de achizitie publica in valoare totala de peste 2,17 miliarde lei (peste 440 milioane euro).

Potentialele conflicte de interese semnalate de sistem se refera la proceduri de achizitie publica derulate de autoritati contractante reprezentand ministere, institutii publice de la nivel central si local, unitati administrativ-teritoriale, regii autonome, precum si companii/societati comerciale la care statul este actionar majoritar.

Dintre acestea, in aproximativ 92% din cazuri, conducatorii autoritatilor contractante au inlaturat cauzele care generau conflictele de interese, pentru 11 cazuri se asteapta raspunsul autoritatilor, iar in doua cazuri, ANI a declansat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, intrucat aceste cauze nu au fost eliminate.