Primarii care intentioneaza sa infiinteze statii de incarcare vehicule electrice in localitati, pot accesa finantarea de la AFM. Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normal se va derula in perioada 14 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 23 decembrie 2022, ora: 14.00.
Potrivit AFM, scopul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin stimularea utilizarii vehiculelor electrice si vizeaza dezvoltarea transportului ecologic, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala.

Cine poate depune proiecte:
-institutiile publice, inclusiv unitatile de invatamant de stat;
-unitatile administrativ-teritoriale, precum si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti;
-localitatile care nu sunt unitati administrativ-teritoriale, dar sunt atestate ca statiuni turistice;
-asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

Suma alocata sesiunii de finantare este de 500 milioane lei.
Suma maxima finantata pentru instalarea unei statii de reincarcare reprezinta 100% din totalul cheltuielilor eligibile si este de:
-20.000 lei pentru o statie de reincarcare cu o putere de minimum 3,7 kW si maximum 7,3 kW;
-60.000 lei pentru o statie de reincarcare cu o putere de minimum 7,4 kW si maximum 22 kW.

Finantarea se acorda pentru fiecare categorie de solicitant, dupa cum urmeaza:
-institutie publica, inclusiv unitatea de invatamant de stat – maximum 400.000 lei;
-UAT – municipiul Bucuresti – maximum 10.000.000 lei;
-subdiviziune a municipiului Bucuresti – maximum 9.000.000 lei;
-UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei;
-UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei;
-UAT – oras – maximum 2.000.000 lei;
-UAT – comuna – maximum 1.000.000 lei;
-UAT – judet – maximum 4.000.000 lei;
-UAT atestata statiune turistica de interes national – maximum 3.000.000 lei;
-UAT atestata statiune turistica de interes local – maximum 2.700.000 lei.