Guvernul a adoptat, in cea mai recenta sedinta, hotararea privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 si 2025, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

“Actul normativ pune in acord cu Strategia fiscal-bugetara pentru anul 2023 nivelul plafoanelor privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile administrative-teritoriale si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de acestea, pentru anii 2023- 2025”, precizează Executivul, printr-un comunicat.

Astfel, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile administrative-teritoriale, a fost stabilita o limita de 1,6 miliarde lei anual, pentru anii 2023, 2024, 2025 iar pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre acestea a fost stabilit plafonul de 2 miliarde lei, pentru fiecare din anii respectivi. Aceste plafoane au fost stabilite cu incadrarea in nivelul nivelului deficitului bugetului general consolidate.

“Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la propunerea Ministerului Finantelor, in fiecare an se aproba, prin hotarare a Guvernului, limitele anuale pentru finantarile rambursabile care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si pentru tragerile ce se pot efectua din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate, pe o perioada de 3 ani urmatori anului in care se aproba”, se mai arata in comunicat.