In aproape 2400 de UAT-uri, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara deruleaza lucrari de cadastru, gratuit pentru cetateni. Potrivit datelor oficiale ale institutiei, se desfasoara lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, in 2.375 de unitati administrativ-teritoriale (UAT), din totalul de 3.181. Pentru 478 dintre acestea, finantarea este asigurata din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020, in timp ce lucrarile din celelalte UAT-uri sunt finantate din veniturile proprii ale ANCPI.

 

Pana in prezent, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a finalizat lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor la nivelul intregii localitati in 200 de unitati administrativ-teritoriale, precum si in 23.582 de sectoare cadastrale.

 

Dintre acestea, 79 de comune au fost cadastrate din fonduri europene, prin proiectul major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, finantat prin POR 2014 – 2020, se mai arata in comunicatul citat.

 

Pana la data de 5 octombrie, prin programele derulate, ANCPI a deschis peste 6,2 milioane de noi carti funciare, gratuit pentru cetateni. Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subventiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara 7,24 milioane de hectare (76%).

 

Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF) are drept scop inregistrarea, gratuita pentru cetateni, a tuturor imobilelor (terenuri si cladiri) din Romania in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Programul este finantat din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, din fonduri europene si din bugetul local al primariilor.