Opt consilieri locali dintr-o localitate din judetul Ilfov au intrat in vizorul Agentiei Nationale de Integritate dupa ce au votat in C.L. hotararea prin care se respingea incetarea unor mandate de consilieri locali, in conditiile in care chiar ei se aflau pe lista.
A.N.I. a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa in cazul a 8 alesi locali din cadrul C.L. al Orasului Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, dupa cum urmeaza: ION ALEXANDRU, STAN FLORIN-RADU-VIRGIL, SERBAN IONUT, MITRAN CONSTANTIN, ONCUTA ELENA, TARTAU VALERIU-MARIAN, CAZACU SILVIU si LORIN NICOLAE-IONUT.
Potrivit Agentiei Nationale de Integritate, “in calitate de consilieri locali, persoanele evaluate au participat la adoptarea Hotararii C.L. din data de 28 septembrie 2021 privind respingerea Proiectului de hotarare din data de 23 septembrie 2021 cu privire la incetarea mandatelor de consilieri locali, acestia avand un interes personal in problema supusa dezbaterii, deoarece se aflau pe lista celor 8 consilieri locali ale caror mandate au fost declarate incetate de drept”.
Potrivit legislatiei, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective (…)”.
Totodata, „persoana (…) fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese (…) este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica (…) pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului”.