E oficial! Amenzile pentru neindeplinirea indatoririlor de serviciu, in cazul primarilor, vor fi platite de la bugetele institutiilor publice, si nu din propriul buzunar. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea.

Actul normativ prevede ca persoanele responsabile din institutiile care nu respecta deciziile instantelor vor plati amenzile din bugetele institutiilor, nu din cele personale.

„La cererea creditorului, instanta de executare, prin hotarare data cu citarea partilor, aplica persoanei juridice, autoritatii sau institutiei publice, dupa caz, o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda penalitati, in conditiile art. 906 din Codul de procedura civila pentru un termen maximum de 3 luni, socotit de la data comunicarii incheierii privind stabilirea amenzii”, se arata in textul legii.

Legea mai propune ca persoana juridica, autoritatea sau institutia publica sa se poata indrepta cu actiune impotriva celor vinovati de neexecutarea hotararii, potrivit dreptului comun.

In expunerea de motive a proiectului, initiatorii precizau: “in prezent Codul administrativ prevede, in mod expres, dreptul conducatorului institutiilor si autoritatilor publice de a delega, prin act administrativ, atributiile ce ii sunt conferite prin lege.Rezulta ca persoana careia i-au fost delegate atributiile se subroga efectiv atat in drepturile, cat si in responsabilitati conducatorului autoritatii. De asemenea Codul administrativ prevede existenta unor aparate de specialitate ale conducerii autoritatii publice (spre exemplu conform art. 154 alin. 3, aparatul de specialitate al primarului), incadrate cu functionari care au atributii specifice pentru executarea atributiilor conducatorului autoritatii. Formula,,conducatorul autoritatii” poate conduce asadar in practica la dificultati in ce priveste stabilirea clara a persoanei vizata de amenda dar si la o sanctionare a conducatorului pentru o neexecutare in conditiile in care aceasta ar fi generata exclusiv de incalcarea unor atributii ale personalului de specialitate din cadrul autoritatii publice sau persoanei delegate, pentru care legea stabileste o raspundere juridica a acestora”.