Primaria Aninoasa a inceput colectarea solicitarilor pentru alocarea tichetelor sociale pentru masa calda sau alimente. De saptamana aceasta, cei care se incadreaza in categoria beneficiarilor de vouchere pentru alimente, mai pot depune documentele pentru prima transa pana astazi, la ora 16.00.
Potrivit anuntului facut de primarie, beneficiaza de sprijin material sub forma de tichete sociale emise pe suport electronic urmatoarele categorii de familii:
-familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
-familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominala de 250 lei si se acorda o data la doua luni, pana la data de 31 decembrie 2022. Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achizitionarea de produse alimentare si de mese calde.
Pentru a beneficia de sprijin, solicitantii trebuie sa aiba domiciliul/resedinta pe raza comunei Aninoasa, judet Dambovita; venitul lunar net lunar pe membru de familie este mai mic sau egal cu 600 lei.
Cererile se depun de catre reprezentantul familiei in intervalul orar 8-16, la sediul Primariei comunei Aninoasa din comuna Aninoasa, insotite de copie dupa documentul de identitate al parintilor/reprezentantului legal; copie dupa certificatul de casatorie; copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor, copia documentului prin care atest calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor; dupa caz (hotarare judecatoreasca de stabilire a domiciliului copilului/copiilor in cazul parintilor divortati sau despartiti in fapt, incuviintare a adoptiei; dispozitia conducatorului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului/hotararea instantei de judecata pentru masura plasamentului, hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/ dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii).