Primaria Sinaia vine cu o veste buna pentru proprietarii de masini vechi. In statiune va demara programul “Rabla Local”, prin care proprietarii pot casa un autoturism vechi in schimbul sumei de 3000 de lei. O parte din suma se va asigura din fondurile AFM, iar o parte va fi contributia primariei. Bugetul total alocat de autoritatile din Sinaia este de 30.000 de lei.

Programul local “Rabla” se adreseaza tuturor sinaienilor care vor sa scape de masina veche. Consiliul Local a adoptat deja hotararea privind instituirea Programului multianual de interes public “Programul local rabla “, in vederea cresterii calitatii vietii in orasul Sinaia, prin eliminarea autoturismelor cu grad ridicat de poluare in trafic.
Totodata, a fost aprobata alocarea sumei de 30.000 lei, incadrandu-se in bugetul aprobat, cu respectarea regulii “primul venit – primul servit“.

Solicitantii vor aplica la acest program in baza unui dosar, pe care il vor depune la Primaria Sinaia. In termen de 30 zile de la data depunerii, se va inainta Primarului Orasului Sinaia, cererea care indeplineste criteriile de eligibilitate, spre aprobare/respingere. Raspunsul va fi comunicat in scris candidatilor in termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea/respingerea cererii.

Beneficiarii vor preda autovehiculul la un colector autorizat de casare/colectare autovehicule, in termen de 90 de zile de la primirea comunicarii privind aprobarea cererii, ramase definitive. Suma de 3.000 de lei va fi virata de catre Primaria Sinaia in contul bancar indicat de beneficiar, in termen de 15 zile de la predarea de catre acesta al certificatului care atesta casarea autovehiculului, eliberat de colectorul autorizat de casare/colectare autovehicule.

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care indeplineste urmatoarele conditii la data solicitarii stimulentului pentru casare:
a) este persoana fizica cu domiciliul/resedinta in Romania;
b) are domiciliul/resedinta pe raza U.A.T.Oras Sinaia;
c) detine in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale U.A.T.Oras Sinaia;
d) nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;
e) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelasi autovehicul uzat cu care participa in programul rabla local;
f) nu este condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
Este considerat eligibil, autovehiculul care indeplineste cumulativ, urmatoarele conditii;
a) este inregistrat in evidentele fiscale ale U.A.T. Oras Sinaia;
b) la data participarii in Programul rabla local are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei;
c) are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;
d) contine componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie).