Unitatile de invatamant primesc o sansa la dezvoltare si modernizare cu bani europeni. Primariile vor putea depune proiecte pentru dotarea cu laboratoare inteligente a unitatilor de invatamant secundar superior, a palatelor si a cluburilor copiilor”. Investitiile vor fi finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Apelul a fost lansat de Ministerul Educatiei, iar cererile de finantare vor putea fi depuse prin platforma dedicata PNRR pana la data de 1 martie 2023.

“Alocam 117.499.800,00 de euro, prin PNRR, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” si materiale educationale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent in fiecare liceu, colegiu, scoala profesionala, precum si in palatele si cluburile copiilor”, a transmis Ministerul Educatiei.

Totodata, in cadrul prezentului apel, cel putin 120 de unitati de invatamant secundar superior (colegii, licee, licee tehnologice, scoli profesionale, inclusiv cele cu clase de invatamant dual) vor putea beneficia de un al doilea laborator inteligent daca numarul de elevi inscrisi in anul scolar 2022 – 2023 este de minimum 500.

In acest caz, finantarea pentru al doilea laborator inteligent se va acorda pe baza scorului rezultat din urmatorii indicatori:
• 50% – numarul de elevi (liceal) inscrisi;
• 25% – media la examenul de bacalaureat pe liceu in ultimii 3 ani;
• 25% – rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat (din numarul de candidati inscrisi) in ultimii 3 ani;

In cadrul apelului vor fi finantate:
• achizitionarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat si integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificarile ulterioare;
• achizitionarea de continut educational, care va acoperi domenii din programa scolara si de software/licenta cu specific educational care sa asigure distribuirea centralizata, in reteaua locala, a materialelor didactice pe dispozitive;
• conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la reteaua de comunicatii a unitatii de invatamant;
• instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Beneficiarii proiectului sunt toate tipurile de unitati administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, sectoare ale Municipiului Bucuresti si judete), institutiile de invatamant superior de stat care au infiintate in cadrul lor unitati de invatamant preuniversitar, precum si statele majore ale categoriilor de forte/comandamente de arma, care au infiintate in cadrul lor unitati de invatamant preuniversitar.