Administratia publica locala se va putea imprumuta din Trezoreria Statului pentru cofinantarea proiectelor europene. Este solutia gasita de autoritati pentru a evita intarzierile sau blocajele. Totodata, nefinalizarea proiectelor poate duce la restituirea sumelor deja decontate in cadrul proiectelor.

Potrivit actului normativ – Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului, Ministerul Dezvoltarii propune ca: unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sa poata solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor, in cursul anului 2023, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 1.000.000 mii lei, pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finantarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.

 

UAT-urile ar putea obtine imprumuturile, doar in anumite conditii:

dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, la care se adauga o marja in functie de scadenta imprumuturilor, rata dobanzii rezultata ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului. Marja se stabileste astfel:1 punct procentual pentru scadente de pana la 3 ani, inclusiv; 1,5 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani, inclusiv;

perioada de rambursare: 3-5 ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;

valoarea maxima ce poate fi autorizata pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala este de:

1.000 mii lei pentru comune;

1.500 mii lei pentru orase;

2.500 mii lei pentru municipii, altele decat cele resedinta de judet;

7.500 mii lei pentru municipii resedinta de judet si sectoarele municipiului Bucuresti;

7.500 mii lei pentru judete.

In nota de fundamentare a proiectului, initiatorii precizeaza: “Avand in vedere faptul ca mai multe proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, implementate de catre autoritatile administratiei publice locale, inregistreaza intarzieri sau chiar se afla in blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare in bugetele locale, este necesara asigurarea de resurse financiare pentru cofinantarea proprie si pentru finantarea cheltuielilor neeligibile”.