In localitatile in care primariile au accesat programul derulat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se realizeaza lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni.

 

Potrivit ANCPI, in primele trei luni ale anului 2023, au fost finalizate, gratuit pentru cetateni, lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor in 16 unitati administrativ-teritoriale. In total, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a finalizat inregistrarea proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara in 184 de localitati si in 21.567 de sectoare cadastrale.

 

ANCPI realizeaza lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, in 2.465 de unitati administrativ-teritoriale, din totalul de 3.181. Finantarea este asigurata din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF) si din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020.

 

Din cele 184 de localitati in care au fost finalizate lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor, 66 au beneficiat de fonduri europene prin Proiectul major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, finantat prin POR.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara are drept scop inregistrarea, gratuita pentru cetateni, a tuturor imobilelor, terenuri si cladiri, din Romania in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Programul este finantat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene si din bugetul local al primariilor.