Un proiect de lege privind decontarea cheltuielilor de transport functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarilor si din institutiile si serviciile publice de interes local din comune a fost adoptat de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea va intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2024.

 

Potrivit proiectului, „pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ‘Administratie’ din aparatul de specialitate al primarilor comunelor si al institutiilor si serviciilor publice de interes local, infiintate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontarii contravalorii cheltuielilor de transport intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora se stabileste prin hotarare a consiliului local”.

Astfel, primarul va stabili suma decontata, incadrata in cheltuielile de personal prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in CL. Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport umeaza sa fie stabilita prin hotarare de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

sursa imagine: montorulcj.ro